2024 (Volume 5)

No Content Download Pages
Editorial IJLSS
1 THE RESEARCH RESULTS OF ‘MELON SEED TOOTH’ AND ITS IMPLICATIONS FOR THE PUBLIC’S ORAL CARE SITUATION
Yuxuan Zhao, Haoran Zhao
DOI : 10.7508/ijlss.01.2024.01.03
01-03
2 ENHANCING INFORMAL LEARNING ENVIRONMENTS THROUGH BIOPHILIC DESIGN: AN INNOVATIVE APPROACH
Yifan Hu
DOI : 10.7508/ijlss.01.2024.04.07
04-07
3 EXPLORE THE ROLE OF DAPAGLIFLOZIN IN REGULATING THE KLF4-NDRG2 SIGNALING PATHWAY DURING THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF COLON CANCER
Jinbo Wu, Zhiqiang Su, Liyi Qin, Cunxiu Ma, Lu Wang,Xiaojuan Li
DOI : 10.7508/ijlss.01.2024.08.11
08-11
4 SURVEY AND STUDY ON THE CURRENT STATUS AND INFLUENCING FACTORS OF NUTRITION KNOWLEDGE, ATTITUDES, AND PRACTICES (KAP) AMONG MEDICAL STAFF AT A GRADE-III A HOSPITAL IN LANZHOU
Yizhen Wang, Wenya Chen, Xiaolan Huo, Xinhuan Ma
DOI : 10.7508/ijlss.01.2024.12.16
12-16
5 COSTUNOLIDE ATTENUATES DSS-INDUCED ULCERATIVE COLITIS BY MODULATING GUT MICROBIOTA AND PROMOTING INTESTINAL MUCOSAL REPAIR
Jianguo Ma, Jinbiao He, Xiaosi Li, Xueqing Yang, Rongyi Xu, Yan Qi
DOI : 10.7508/ijlss.01.2024.17.27
17-27
2023 (Volume 4)

No Content Download Pages
Editorial IJLSS
1 THE CLINICAL STUDY OF TCM SANDPLAY THERAPY ON THE PSYCHOLOGICAL INTERVENTION FOR PRESCHOOL CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER
Hongxing Hui, Zhenyu Chen, Xiaoyu Nong, Yuanchun Huang, Peizhi Tang, Zhongwei Li, Yingmin Huang, Fengling Li
DOI : 10.7508/ijlss.02.2023.01.08
01-08

No Content Download Pages
Editorial IJLSS
1 MENTAL AND BRAIN HEALTH CRISIS OF ABANDONED DOGS AND CATS DURING THE COVID-19 PANDEMIC
Cong Xue
DOI : 10.7508/ijlss.01.2023.01.03
01-03
2 ADVANCES OF PYROPTOSIS IN PATHOGENESIS OF OSTEOARTHRITIS AND KASHIN-BECK DISEASE
Jianan Zhao, Ji Chen, Zijie Zhou, Rui Wu, Yuwen Wang, Zinuo Xu, Yutong Xia, Liyan Sun
DOI : 10.7508/ijlss.01.2023.04.06
04-06
3 A QUALITATIVE STUDY OF FACTORS INFLUENCING TREATMENT DECISIONS OF END-OF-LIFE PATIENTS
Zejun He, Renxue Wang, Jiaqi Ye, Yi Ding, Lingfei Yang
DOI : 10.7508/ijlss.01.2023.07.10
07-10
4 PROGRESS OF PYROPTOSIS IN PATHOGENESIS OF CARDIOVASCULAR DISEASES
Mei Yang, Xiaoke Ma, Zijie Zhou, Rui Wu, Yuwen Wang, Jiale Yu, Zinuo Xu, Yutong Xia, Liyan Sun
DOI : 10.7508/ijlss.01.2023.11.14
11-14
5 INVESTIGATION ON THE EFFECT OF THE INTERNALIZATION OF RESPONSIBILITY ETHICS ON LIFE EDUCATION OF COLLEGE STUDENTS
Huilin Yu, Xinyu Lou, Mengxuan Feng, Yining Wang, Tianlun Li, Fenghua Wang
DOI : 10.7508/ijlss.01.2023.15.19
15-19
6 A SURVEY STUDY OF FACTORS INFLUENCING PALLIATIVE CARE DECISIONMAKING CHOICES
Linjie Ye, Zejun He, Jiaqi Ye, Renxue Wang, Yi Ding, Weipin Xu, Jingying Yu, Yuchen Zhang, Zhanhao Lu, Fenghua Wang
DOI : 10.7508/ijlss.01.2023.20.23
20-23
2022 (Volume 3)

No Content Download Pages
Editorial IJLSS
1 QUALITATIVE STUDY OF POST-TRAUMATIC GROWTH
Fei Teng, Aobo Hou, Rui Xu, Hangjun Lv, Zhiyao Chen, Na Zhu, Yuqi Yang, Mingyue Dai, Yingjie Xu, Tongkun Shi
DOI : 10.7508/ijlss.02.2022.01.04
01-04
2 MEASUREMENT OF REGIONAL DIFFERENCES IN HEALTH INEQUITY AMONG THE ELDERLY IN CHINA: AN EMPIRICAL TEST BASED ON THE MICRO DATA OF CHINA
Fei Guan, Zelin Su
DOI : 10.7508/ijlss.02.2022.05.07
05-07

No Content Download Pages
Editorial IJLSS
1 INCRETIN MAY BE INVOLVED IN THE PROCESS OF OPIOID-INDUCED HYPERALGESIA IN RATS
Xiao Li, Linshan Zhong, Qian Lin, Chenhong Li
DOI : 10.7508/ijlss.01.2022.01.03
01-03
2 RELAYING OF DIFFERENT GRASS PEA CULTIVARS WITH T. AMAN RICE UNDER JAMALPUR REGION
M R Ali, Jubaidur Rahman, M T Islam
DOI : 10.7508/ijlss.01.2022.04.06
04-06
3 MANAGEMENT OF INSECT PESTS OF OKRA (Abelmoschus esculentus L.)
Idowu, G. A., Oyewale, R. O., Bolajoko, M. H., Ibrahim, R. O., Isah, C.
DOI : 10.7508/ijlss.01.2022.07.13
07-13
4 PERCEPTION OF FARMERS TOWARDS ORGANIC VEGETABLE PRODUCTION IN KUSHMA MUNICIPALITY, PANG, NEPAL
Narayan Acharya
DOI : 10.7508/ijlss.01.2022.14.15
14-15
5 IMPACT OF COVID-19 ON NEPALESE AGRICULTURE (FOOD SECURITY) AND ECONOMY; A REVIEW
Rajan Thapa
DOI : 10.7508/ijlss.01.2022.16.23
16-23
6 HIGH DENSITY PLANTING OF DIFFERENT FRUIT CROPS IN NEPAL
Aakriti Bhatta, Anup Paudel
DOI : 10.7508/ijlss.01.2022.24.26
24-26
2021 (Volume 2)

No Content Download Pages
Editorial IJLSS
1

INVESTIGATION AND ANALYSIS ON DEATH ATTITUDE OF MEDICAL STUDENTS AND NON-MEDICAL STUDENTS IN POST-EPIDEMIC ERA

Lingzhu Tang, Jiayan Lv, Yijie Wang, Rui Xu, Fenghua Wang
DOI : 10.7508/ijlss.01.2021.01.03

1-3
2

DIFFERENCES IN COMPOSITION AND DYNAMICS OF SPIDER COMMUNITIES IN ORGANIC, POLLUTION-FREE, AND COMMON TEA GARDENS

Bailey Watson
DOI : 10.7508/ijlss.01.2021.04.06

4-6
3

INHIBITORY EFFECT OF SEVERAL INSECTICIDES ON TETRANYCHUS CINNABARINUS ESTERASE

Ella Riley
DOI : 10.7508/ijlss.01.2021.07.10

7-10
2020 (Volume 1)

No Content Download Pages
Editorial IJLSS
1

ESTIMATION OF GENETIC PARAMETERS IN COFFEA CANEPHORA VAR. CONILON

Bayisa Asefa Bikila, Ney Sussumu Sakiyama
DOI : 10.7508/ijlss.02.2020.01.07

1-7

No Content Download Pages
Editorial IJLSS
1

A SURVEY OF RESIDENTS’ AWARENESS OF PALLIATIVE CARE IN JIAXING CITY OF CHINA

Chengyi Li, Tingting Feng, Qiye Jia, Jia Lv, Jiali Lu, Fan Chen, Tongkun Shi
DOI : 10.7508/ijlss.01.2020.01.03

1-3
2

MOLECULES AND FUNCTIONS OF ROSEWOOD: DALBERGIA CEARENSIS

Wanxi Peng, Juntao Chen, Junwei Lou, Changyu Ni
DOI : 10.7508/ijlss.01.2020.04.10

4-10
3

MOLECULAR STRUCTURE AND FUNCTIONS OF ROSEWOOD: PTEROCARPUS ERINACEUS

Juntao Chen, Changyu Ni, Qimei Liu, Zhe Hu, Shengbo Ge, Wanxi Peng
DOI : 10.7508/ijlss.01.2020.11.19

11-19
4

MOLECULAR CHARACTERISTIC AND FUNCTION-SPECIFIC VOLATILES OF CARYA CATHAYENSIS SHELL

Panpan Zhang, Yunhao Wang, Qiang Jiao, Ruili Gu, Yuanyuan Chen, Yong Lai, Ximei Li, Dangquan Zhang
DOI : 10.7508/ijlss.01.2020.20.26

20-26

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart