2022 (Volume 3)

No Content Download Pages
Editorial IJLSS
1 INCRETIN MAY BE INVOLVED IN THE PROCESS OF OPIOID-INDUCED HYPERALGESIA IN RATS

Xiao Li, Linshan Zhong, Qian Lin, Chenhong Li
DOI : 10.7508/ijlss.01.2022.01.03

1-3
2021 (Volume 2)

No Content Download Pages
Editorial IJLSS
1 INVESTIGATION AND ANALYSIS ON DEATH ATTITUDE OF MEDICAL STUDENTS AND NON-MEDICAL STUDENTS IN POST-EPIDEMIC ERA

Lingzhu Tang, Jiayan Lv, Yijie Wang, Rui Xu, Fenghua Wang
DOI : 10.7508/ijlss.01.2021.01.03

1-3
2020 (Volume 1)

No Content Download Pages
Editorial IJLSS
1 ESTIMATION OF GENETIC PARAMETERS IN COFFEA CANEPHORA VAR. CONILON

Bayisa Asefa Bikila, Ney Sussumu Sakiyama
DOI : 10.7508/ijlss.02.2020.01.07

1-7

No Content Download Pages
Editorial IJLSS
1 A SURVEY OF RESIDENTS’ AWARENESS OF PALLIATIVE CARE IN JIAXING CITY OF CHINA

Chengyi Li, Tingting Feng, Qiye Jia, Jia Lv, Jiali Lu, Fan Chen, Tongkun Shi
DOI : 10.7508/ijlss.01.2020.01.03

1-3
2 MOLECULES AND FUNCTIONS OF ROSEWOOD: DALBERGIA CEARENSIS

Wanxi Peng, Juntao Chen, Junwei Lou, Changyu Ni
DOI : 10.7508/ijlss.01.2020.04.10

4-10
3 MOLECULAR STRUCTURE AND FUNCTIONS OF ROSEWOOD: PTEROCARPUS ERINACEUS

Juntao Chen, Changyu Ni, Qimei Liu, Zhe Hu, Shengbo Ge, Wanxi Peng
DOI : 10.7508/ijlss.01.2020.11.19

11-19
4 MOLECULAR CHARACTERISTIC AND FUNCTION-SPECIFIC VOLATILES OF CARYA CATHAYENSIS SHELL

Panpan Zhang, Yunhao Wang, Qiang Jiao, Ruili Gu, Yuanyuan Chen, Yong Lai, Ximei Li, Dangquan Zhang
DOI : 10.7508/ijlss.01.2020.20.26

20-26

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart